Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες της εταιρείας εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα προτάσεων και λύσεων για τον πελάτη από τον αρχικό σχεδιασμό, την εκπόνηση των μελετών μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Στα πλαίσια της συνολικής Διαχείρισης ενός Έργου, σημαντική είναι η συμβολή της εταιρείας στη Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου Επενδυτικών Προτάσεων. Η εργασία εκπονείται σε συνδυασμό με την ύπαρξη έμπειρου Οικονομικού Συμβούλου και Νομικού Συμβούλου με εξειδίκευση σε θέματα Εμπορικού Δικαίου και Εταιρειών και είναι απαραίτητη σε θέματα Επενδυτικών Προγραμμάτων και Αναπτυξιακού Νόμου.
Εξειδίκευση της εταιρείας αποτελούν οι επενδυτικές προτάσεις για επιδότηση σε θέματα Ανέγερσης αλλά και Εκσυγχρονισμού Ξενοδοχειακών Μονάδων, με πλήθος Μονάδων να έχουν ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους και να βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της παρακολούθησης – χρηματοδότησης σε τελικό στάδιο.

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Πλήρεις μελέτες τεχνικών έργων (περιβαλλοντολογικές, τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, οικονομοτεχνικές), καθώς και επίβλεψη της κατασκευής τους με γνώμονα την αντοχή και την αρτιότητα της κατασκευής σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση του κόστους της.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Πλήρης κατασκευή κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και χώρων συνάθροισης κοινού (πχ ξενοδοχεία, εκθεσιακοί χώροι κτλ) από το αρχικό στάδιο των εκσκαφών μέχρι και την εφαρμογή εσωτερικών διακοσμητικών στοιχείων, όπως επίσης και παντός είδους ανακαινίσεις, ενισχύσεις και ειδικές κατασκευές.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πλήρη και λειτουργική ένταξη μορφών εξοικονόμησης ενέργειας σε κάθε κατασκευή ανάλογα με τις προοπτικές που παρουσιάζονται ανά περίπτωση με κόστος που αποσβένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Εξεύρεση ακινήτων προς αξιοποίηση, εκτίμησή τους, σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης που αφορά στην αξιοποίησή τους και τέλος διαδικασία διαπραγμάτευσης για την πώλησή τους.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Διενέργεια πραγματογνωμοσυύνων και εκτιμήσεων με βάση την πλούσια εμπειρία των στελεχών της εταιρείας στον τομέα αυτό.

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας με προτάσεις για τη βέλτιστη λύση σε κάθε περίπτωση.